Veelgestelde Vragen

Vragen over EmotieCoaching;

Emoties zijn je innerlijk kompas omdat ze een brug slaan tussen wie je werkelijk bent, je blauwdruk, en wie je denkt te moeten zijn, het ‘ikje’/ego. Ze geven feedback op je gedachten en overtuigen en of die dienstbaar zijn aan jouw blauwdruk op dit moment, of niet. Daardoor houden ze je op jouw unieke pad en laten ze je zien hoe bewustzijn zich via jou wil manifesteren. 

De basisprincipes van EmotieCoaching komen voort uit een diep begrip van non-dualiteit. Je bent al heel, er zijn enkel overtuigingen die niet meer in dienst staan van wie je werkelijk bent:

  • De binnenwereld wordt weerspiegeld in de buitenwereld en alles speelt zich daarin af, in dit moment.
  • Wat in ons is, zenden wij uit en ontvangen wij terug in ervaringen en mogelijkheden, inzicht hierop geeft ons leiding over ons leven.
  • Het emotionele navigatiesysteem is leidend: emoties vertolken de uitlijning ofwel disbalans tussen geest en ziel.
  • Disbalans komt doorgaans voort uit misvattingen, deze sporen wij d.m.v. emoties op.
  • Er is respect voor en vertrouwen in het zelfhelend vermogen.

Dit maakt EmotieCoaching een heel zuivere vorm van coaching die op een diepere laag gefundeerd is dan de meeste andere coachvormen en therapieën. 

Ik werk op maat en niet op tijd. Soms is een consult in 20 minuten klaar en soms in 60 minuten. Dit komt omdat jouw binnenwereld op dat moment aangeeft wat nodig te hebben en dat kompas volgen we. 

Een consult kost € 90,- excl. BTW (€  109,- incl. BTW) per 60 min. Je kunt ook een bundel van 3 consults kopen voor € 299,- (incl. BTW).

Absoluut! Het is natuurlijk altijd fijn om elkaar in één ruimte te zien maar Zoomen gaat net zo goed! En soms ook beter omdat je in je eigen habitat bent en dat kan een veilig gevoel geven. 

Geen probleem! Het is belangrijk dat je met iemand samen werkt waarbij je je goed en veilig voelt en soms is dat even aftasten. Als je me een bericht stuurt met 'ik wil graag een introductie gesprek' dan neem ik contact met je op en kunnen we elkaar kort ontmoeten. 

Omdat ik op maat werk en niet op tijd is dit altijd verschillend. We gaan met jou binnenwereld mee. Soms is het één consult klaar, soms komen cliënten één keer in de zo veel tijd om een nieuw thema te bekijken. Het gaat er vooral om dat jij zelfredzaam wordt en gaat leven vanuit jouw innerlijke kompas. 

Ik werk met een heerlijke mix van van alles en iedereen. Jongste client is 16, oudste client is ... weet ik niet 🙂 kunstenaars die in creatieproces zitten en in flow willen blijven, zakenmensen in juridische conflicten, pubers met liefdesvragen, andere coaches, mensen met PTSS of herstellende van psychose, succesvolle ondernemers met burnout, mensen met relatie-uitdagingen, mensen in de rouw... Iedereen is welkom! 

Graag 48 uur van te voren afzeggen, anders wordt de helft van een volledig consult in rekening gebracht. 

Het EEC (Emotie Expertise Centrum) is opgezet door Vera Helleman en heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties. Het EEC streeft ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren. Emoties zijn van alle tijden, alle culturen, leeftijden en religies. Iedereen heeft ze. Toch worden ze lang niet altijd opgemerkt, laat staan erkend noch naar geluisterd. Dat is zonde als je bedenkt dat emoties een belangrijk gereedschap zijn dat wij tot onze beschikking hebben om  onszelf voort te bewegen in het leven in afstemming met onze existentiële zelf. Het EEC weet dat emoties verrijkend zijn als je eenmaal begrijpt waar ze voor zijn. Daarom hebben ze als missie informatie te verstrekken daar waar er met mensen en emoties gewerkt wordt. Zie meer op https://www.emotieexpertisecentrum.nl

EmotieCoaching is een methodiek die Vera Helleman heeft ontwikkeld. 

Ik hoop zo veel mogelijk vragen te hebben beantwoord en anders kan je me altijd een bericht sturen via het contactformulier.